Αναβάθμιση Φ.Η.Μ.

Κλήση Τεχνικού για αναβάθμιση Ταμειακών Μηχανών και Φορολογικών Μηχανισμών (ΠΟΛ 1024/2020) 

Θα χρειαστείτε το AES KEY (Οδηγίες https://e-tamiakes.gr/index.php/aes-key)

Και τον Αριθμό Μητρώου τον οποίο μπορείτε να βρείτε στο κάτω μέρος απόδειξης - Ζ ή σε αυτοκόλητο στο πλαίσιο του ΦΗΜ με μορφή 3 λατινικά γράμματα και 8 αριθμούς παράδειγμα FGF 180001234)
 


There are no products to list in this category.